Uchwałą Rady Miasta Gdańsk z dniem 1 września 2021 roku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 została włączona do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6.

Siedziba Poradni nr 6 w chwili obecnej pozostaje bez zmian.