Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2019 zostało opublikowane w BIP GCUW.

https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152765.pdf